این مطلب ۳۷۳ بار خوانده شده

سرهنگ حافظی رئیس ستاد راهیان نور سپاه امام علی ابن ابیطالب(علیه السلام) استان قم بیان نمود: بیش از ۹۵% از زائران راهیان نور با اهداف انقلاب اسلامی و شهداء و اتفاقات زمان جنگ آشنا می شوند.

نسخه مناسب چاپ

سرهنگ حافظی جانشین فرماندهی سپاه امام علی ابن ابیطالب(علیه السلام) و رئیس ستاد راهیان نور این سپاه بیان نمود بیش از ۹۵% از زائران راهیان نور ارتباط با شهداء را برقرار میکنند و بیشتر از زائران در این سفرها با اهداف انقلاب اسلامی، شهداء و اتفاقات زمان جنگ آشنا می شوند و نسبت به وظیفه خود با برخورد با این مناطق آشنا تر می شوند و هر بار که ما به این مناطق می آییم دستاوردهای جدید نصیب ما می شود و همه باید در حفظ این دستاوردها کوشا باشیم.